Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

com-img

Đập xả xong rồi vẫn chửa vui
Miền Trung lũ lụt cảnh bùi ngùi...
Cầu mong Dậu tới chan hoà nắng
Rạng rỡ thanh bình khắp nẻo vui !