Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

XUÂN...

Đông lại nhuộm thêm những nỗi sầu
Xuân về, ờ nhỉ...có gì đâu !
Một vầng mây trắng cô đơn thế
Quán vắng, chiều buông khúc nguyện cầu.....