Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Nhớ lại một bài thơ mình từng đọc, thấy hay đưa lên đây để mọi người cùng đọc cho vui!Hạnh phúc đến muộn màng trong cay đắng khổ đau
Khi bóng xế mới gặp vầng trăng khuyết.
Ơi vầng trăng với nửa mình đã khuất
Làm sao tròn cho vợi nỗi xót đau?
     
Ôm nửa vầng trăng trong vòng tay lo âu
Em chua xót bởi nửa vầng trăng khuyết
Trăng, trăng ơi! Có bao giờ trăng biết :
Em đánh đổi cả cuộc đời mới được
                                    nửa vầng trăng !  

                                 Nguyễn Thị Phượng