Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

LỜI GIÃ BIỆT

Đêm tháng giêng, nghe chuông điện thoại
Nhấc máy lên...một tiếng thở dài...
Xót lòng ai lại nhớ ai
Đầu xuân...năm mới...thở dài mà chi !Lòng bồi hồi...chia ly ngày ấy
Đã lâu rồi, biết mấy mùa trăng 
Bởi vì em cứ nhùng nhằng
Cho nên đau thắt vầng trăng... nhạt nhòa!

Quên lời yêu, chia xa hẹn ước
Dẫu rằng anh đi trước, em sau...
Trầu vàng chẳng thắm duyên cau
Luyến lưu thêm tội, bạc màu thời gian!

Chia tay nhé, khóc làm chi nữa
Quên nhau rồi, mỗi đứa mỗi nơi
Dòng đời vẫn lững lờ trôi
TA - NGƯỜI cách trở xa xôi ngàn trùng !

Em theo chồng, mịt mùng góc bể
Ta đau lòng, biết kể cùng ai
Bao đêm thao thức, đêm dài...
Nỗi đau...dần cũng nguôi ngoai trong lòng !

Thôi em nhé, chẳng mong gặp gỡ
Chỉ thêm buồn, lở dở...lòng đau...
Em về chẳng dám cùng nhau
Xa xôi điện thoại...nát nhàu con tim !!!