Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

GỬI AI....Xuống chó...lên voi có mấy hồi
Là do số phận cả mà thôi !
Khi còn quyền thế đừng vênh váo
Đến lúc sa cơ đỡ ngọng lời.........Hình nguồn internet và chỉ có tính chất minh họa