Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

XUÂN CHIỀU
Nghe trong chiều nắng xuân vàng úa
Một tiếng chim buông thật não nề.....
Cuối ruộng chủ nhân cày cật lực
Đầu bờ đầy tớ nhậu say mê.......