Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

ĐÔNG...
Đêm về nơi ấy mù giăng
Gió mùa buốt lạnh xua trăng lặn rồi...
Anh ngồi đếm cánh lá rơi
Nghe trong tim nỗi bồi hồi nhớ quê!
Nhấp từng giọt đắng cà phê
Mong cho hơi ấm nghiêng về phương em...


CHÚ THÍCH: Hình trên nguồn internet chỉ có tính minh hoạ