Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

BẾN SÔNG CHIỀU

Muốn níu lại một chút hương thu muộn
Heo may về lành lạnh tiết trời đông
Lá vàng rụng... xạc xào quay trong gió
Bến sông chiều...nỗi nhớ cứ mênh mông...

[IMG]

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

LŨ MIỀN TRUNG...Tang thương lũ lụt Miền Trung
Mưa gây cảnh ngập khắp vùng... Trời ơi !!!
-Bởi vì XẢ ĐẬP muôn nơi
Kẻ làm...người chịu...kêu Trời là sao....???