Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

TĂNG GIÁ...( hình phóng tên lửa: nguồn internet, hình ảnh chỉ có tính chất minh họa)


Nhiều ngành tăng giá vô tội vạ
Chỉ khổ dân đen phận thấp hèn!
Mỗi bận công khai : lời bạc tỷ
Khi cần tăng giá : lỗ triền miên !

Sân gôn, khách sạn đưa hạch toán
Lương bổng nhiều quan cứ ngất trời...
Mượn cớ kêu rằng ..."Tôi lỗ quá!"
Chỉ còn một cách : Giá tăng thôi....!!!


SAU MỘT THỜI GIAN:

Sao cứ tăng giá mãi
Dân đen khổ lắm rồi
Lãi trên hàng ngàn tỷ
Giá vẫn tăng không ngơi ???