Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

XUÂN...Ngồi ngắm cảnh xuân...đời thấy cũ...
Nắng hanh vàng nhạt đến nao lòng
Mừng xuân nâng chén...buồn chùng xuống
Dòng đời sao vẫn đục...chửa trong...

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

KHUYA...

Hình ảnh: Hà Nội - Những đêm mùa đông số 6


Đèn khuya hiu hắt mờ mờ tỏ
Khúc nhạc buồn tênh héo hắt đời.
Ông Táo rời trần...đêm tĩnh lặng...
Mùa Xuân dần tới....nắng chơi vơi...

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

GIÁ MÀ...
Giá mà đừng có yêu thương
Thì đâu đau khổ vấn vương suốt đời
Giá mà không gặp em ơi
Thì mây đâu vướng tơ trời giăng giăng....